Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 5 of 5 (0.027 secs)
You searched for: (collection:opensource_movies AND (language:swe OR language:Swedish OR language:Svenska)) AND -mediatype:collection AND firstTitle:U
[movies]Undersoka En Webbsida - Yvonne Dahlqvist
Är informationen på webbsidan trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad? Webbsidan i filmen används med tillstånd av BRIS.
Keywords: källkritik; webbsida
Downloads: 44
[movies]Undersoka En Webbsida - Yvonne Dahlqvist
Är informationen på webbsidan trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad? Webbsidan i filmen används med tillstånd av BRIS.
Keywords: Källkritik; webbsida
Downloads: 79
[movies]Undersoka Webbsida - Yvonne Dahlqvist
Är informationen på webbsidan som du ska använda i ditt skolarbete trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad? Här får du se hur du kan gå tillväga för att granska och värdera en webbsida. Webbsidan i filmen används med tillstånd av BRIS.Källa: Alexandersson, K. Källkritik på nätet, https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/ Hämtad 2013-04-25
Keywords: evaluating; Internet; sources; criticism
Downloads: 183
[movies]Uppland: En svensk landskapsfilm - Eva Vikström
En liten film som knyter an till 1940- och 50-talens svenska landskapsfilmer.
Keywords: Uppland; Sverige; Sweden
Downloads: 347
[movies]Utbyggnaden i Väsjöområdet - Esplanaden TV
Kommunen planerar en massiv utbyggnad i Väsjöområdet med 2800 bostäder. Vad säger de olika politiska partierna om det?
Keywords: esplanaden tv, sollentunaspegeln, sollentuna, väsjön, väsjöområdet, södersätra, utbyggnad
Downloads: 1,407
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource_movies

Related mediatypes

movies

Terms of Use (31 Dec 2014)